Mersin FSC Belgesi

image

Mersin FSC Belgesi

Tüm dünyada ve ülkemizde orman ürünlerinin sürdürülebilirliği ve korunması için ciddi önlemler alınmaktadır. Bunun en önemli adımını ise Orman Koruma Konseyi atmıştır. Her türlü odun ve orman ürünlerinin en verimli ve korunaklı şekilde kullanılması için Mersin FSC Belgesi almak hem üreticiye hem de tüketiciye büyük yararlar sağlamaktadır. 

Ormanlar, ekolojik konumu nedeni ile, en değerli varlıklar arasında sayılmaktadır. Ormanların sürdürülebilirliği konusundaki en ciddi çalışma FSC (Forest Stewardship Council - Orman Koruma Konseyi) tarafından yapılmış ve ormandan başlayarak, her kademedeki orman ürünlerinde (kağıt hamuru ve kağıt, defter, bloknot, kitap, sunta, suntalam, kontrplak, rabıta, laminant, ağaç kaplama ürünleri, kereste, mobilya vb.) sürdürülebilirliğin gereklerinin yerine getirilmiş olduğunu gösteren bir belgelendirme sistemi getirilmiştir. FSC etiketi, tüketiciye sosyal ve çevresel olarak, sorumlu satın alma tercihi sağlayan, sorumlu üretim ve tüketim arasındaki bağlantıyı sağlar.

Bugün Avrupa’da son ürünlerinde ağaç ürünleri kullanan işletmelerin %65’i, matbaa ve kâğıtçılık işletmelerinin ise %95’i FSC CoC belgesine sahiptir. Ülkemizde de gün geçtikçe artan FSC belgeli işletme sayısına bakılırsa aynı sorumluluğun Türkiye'ye de yayıldığı söylenebilir. Özellikle kurumsal işletmeler kağıt ihtiyaçlarını artık FSC belgeli üreticilerden sağlama yolunu tercih etmektedirler. Belgelendirme gereğinin tüm ülkeler tarafından oldukça ciddiye alınmış olduğuna ve çok kısa sürede, ülkemiz dahil, zorunlu hale gelebileceğine, bu sayede belirtmekte fayda var. Bugün Avrupa’da ağaç ürünleri kullanan işletmecilerin % 95‘i FSC COC belgesine sahiptir. Ülkemizde de gün geçtikçe artan FSC belgeli işletme sayısına bakılırsa aynı sorumluluğum Türkiye’ye de yayıldığı söylebilmemiz olağan. 

Mersin FSC Belgesi Firmanıza Ne Katar? 

  • Firmanızın güvenilirliğini arttırır.
  • Çevresel korumanın ön plana çıkmasını sağlar.
  • Firmanızın toplumsal katılıma yönelmesine yardımcı olur.
  • Firmanıza itibar kazandırarak onun farklı pazarlara açılmasını sağlar.
  • Ekonomik anlamda daha fazla kazanç sağlama imkanı oluşturur.
  • Firmanıza rekabet açısından avantaj kazandırır.
  • Firmanızın standartlarının yükselmesini sağlar.
  • İklim değişikliğine karşı etkin mücadele imkanı sağlar.
  • Müşterilerle daha kaliteli ve etkin bir şekilde bağlantı kurmayı sağlar.
  • Yasal uyumluluk ve uygunluk açısından firmanıza yardımcı olur.