FSC Sorgulama

image

FSC Sorgulama

FSC Belgesi dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yönetilmesini ve bu uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaşmasını amaçlayan bir kuruluştur. Bu amaca ulaşmak için uluslararası standartlar belirlenmiştir. Belirlenen FSC standartlarına uygunluk belgeleri vermek üzere farklı kurumlar yetki sahibidir. Dünya üzerinde doğru orman yönetimiyle elde edilen ürünler FSC logosuyla tanınırlar. FSC sorgulama, yetkili kuruluşlardan FSC Belgesi alan firmalar tarafından Orman Yönetim Konseyi (FSC)'nin resmi sitesi olan info.fsc.org sitesinden yapılabilmektedir.

 

FSC Belgelendirme Süreci

Belge Başvuru Süreci, aşağıdaki gerekli evraklarla birlikte belgelendirme kuruluşuna başvuruyu kapsamaktadır.

Danışmanlık Süreci, yaklaşık 20 günlük süreç, evrak tedarik, gerekli prosedür ve dokümanlarla ilgili eksiklerin giderilmesini kapsamaktadır.

Denetim Süreci, yetkili denetçiler tarafından firmanın belirli standart kriterlere göre denetlenmesini kapsamaktadır.

Belgelendirme Süreci, tüm bu başvuru, danışmanlık ve denetleme işlemleri sonrasında FSC Belgesi başvurusuna istinaden belgelendirme, sisteme kayıt ve FSC zinciri sistemine dahil edilmeyi kapsamaktadır. Belgelendirme süreci tamamlandıktan sonra FSC Sorgulama yapılabilir.

Gerekli olan firma evrakları ise;

Vergi Levhası,
Faaliyet Belgesi,
Ticaret Sicil Gazetesi.

Başvuru; Talep formunda belirtilen kısımlar firma tarafından eksiksiz doldurulduktan sonra bir fiyat teklifi hazırlanır ve müşteriye sunulur. Ardından karşılıklı olarak bir sözleşme imzalandıktan sonra bir denetim tarihi tespit edilir.

Denetim; Denetçi denetim ile ilgili süreci kısaca anlattıktan sonra CoC sisteminin kapsamını tayin eder. FSC Belgesi 3 Yıl geçerli olup her yıl denetime tabi tutulmaktadır. 

 

Denetim Süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır;

Girdi Alım, Mal Kabul; Satın alma departmanı ziyaret edilir.

Dokümantasyonun ve kayıtların gözden geçirilmesi ve kontrolü sağlanır.

Gelen hammadde ve ürünlerin fatura, ölçü ve ilgili kayıtlarına bakılır.

Gelen hammaddelerin depolama koşulları, depo içerisindeki lokasyonları da dahil olmak üzere bakılarak  kontrol edilir. 

Girdi kontrolünün CoC sistemi çerçevesinde değerlendirilir. 

Üretim Süreci; Belgeli olan ürünler ile belgeli olmayan ürünlerin karışımının önlenmesine yönelik yapılan risk kontrolünün denetlenmesi sağlanır. Uygulanmakta olan kontrol sistemlerinin değerlendirilir, işleme, sınıflandırma ve ambalajlama sürecinin tanımlanması ve kontrolünün denetlenmesi uygulanır. 

Çıktı; Depodaki ayrıştırılmış veya tanımlanmış belgeli ürünler

Etiketleme ve sevk

Satış departmanı

Rapor ve Belgenin Yayımlanması; Denetim raporu hazırlandıktan sonra FSC Belgesi veren firma tarafından incelenir. Ardından herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmadı ise FSC CoC belgesi yönetim sistemi yayınlanır.

Gözetim Denetimleri; Gözetim denetimleri yılda en az bir kere olmak üzere yapılmaktadır. FSC Belgesi 5 yıl geçerlilik hükmüne sahiptir. 


FSC Sorgulama Nasıl Yapılır? 

FSC sorgulama, Orman Yönetim Konseyi'nin resmi internet sitesi olan info.fsc.org sitesinden FSC belgesinde yer alan lisans kodu ile belge sahibi olan firmalar tarafından yapılabilir. Sorgulama için sahip olunan FSC belgesi Orman Yönetim Konseyi tarafından belirlenen standartlara göre yetkili firmalar tarafından verilmektedir.