FSC Sertifikası Orman Yönetim Sistemi

image

FSC Sertifikası Orman Yönetim Sistemi

1990 yılında Kaliforniya’da orman ürünleri üreticileri, kullanıcılar, dağıtıcıları ve sivil toplum kuruluşları tarafından Orman Yönetim Konseyi kuruldu. Konseyin kurulmasındaki ana hedef; FSC Sertifikası Orman Yönetim Sistemi ana fikriyle sorumlu ve sürdürülebilir bir orman sistemini kurmaktı. Bu ilke çok kısa zamanda tüm dünyaya yayıldı ve çok kısa sürede bir uluslararası organizasyon haline geldi. Bu organizasyon olan Orman Yönetim Konseyi (FSC) orman yönetim sistemini meydana getirdi. Verilen çabaların sonunda tüm dünyada uygun yöntemler kullanılarak elde edilen orman ürünleri FSC Belgesi sahibi markalarca FSC etiketi ile pazarlandır.

 

Yerel Halkın Ve Orman Çalışanlarının Hakları

Şeffaf ve demokratik bir kuruluş olması sayesinde tüm dünya ülkeleri tarafından tanınan ve kabul edilen Orman Yönetim Konseyi (FSC) ilkeleri ile dünya üzerinde ki ormanlar hiçbir şeklide riske atılmadan doğru yöntemler kullanılarak işletilmeyi sağlanmıştır. FSC Sertifikası Orman Yönetim Sistemi belgesi orman ürünlerinin üretimine başlanıp son tüketiciye ulaştığı süreçte standartlara uyan firmalara verilir. Ormanların geleceği ve bizden sonra gelecek neslin ormanlardan daha fazla yararlanması adına çalışmalar yapan Orman Yönetim Sistemi sayesinde yerel halkın ve orman çalışanlarının hakları da korunuyor.

 

Ormanlarda Doğru Yöntemler

Bunun dışında yaban hayatın korunmasına da katkı sağlayan sistem gelişmeye açık bir anlayış ile çalışmalarını sürdürüyor. Standartlara uyan ülkelere sistem birçok konuda fayda sağlamaktadır, öncelikle devlet kurumları, orman çalışanları, orman ürünleri üreten kuruluşlar, bu ürünleri kullananlar ile hem çevre hem de sosyal hayat konularında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri FSC Sertifikası Orman Yönetim Sistemi sayesinde bir araya gelmiş durumdadır. Ormanlara sahip olma bilinci ile birlikte ormanlardan doğru yöntemler ile daha fazla yararlanılabildiği gerçeği dünya ülkelerinde kabul görmüştür.

 

 

 

Orman Ürünlerimiz Dünya Pazarına Girmeye Başladı

FSC sertifikası alarak orman ürünleri üreten firmaların FSC etiketli ürünlerine olan yoğun talep sektörde rekabeti arttırmış ve kaliteli ve doğru orman ürünü üretiminin artmasını sağlamıştır. Halen yüze yakın ülkede milyonlarca hektar orman alanı FSC Sertifikası Orman Yönetim Sistemi standartlarına uymaktadır. Ülkemizde de kullanılan ve belgelendirmesinde Key Kalite firmamızın yetkili olduğu sistemde ürünlerin standartları belirlenmiştir. Belgelendirme çalışmalarında görevli olan kurum Türk Standartları Enstitüsüdür. Bu sayede ülkemiz ormanlarından üretilen orman ürünleri dünya pazarına girmeye başlamıştır çünkü sektörün önünde ki engeller kaldırılmıştır.

 

Ülkelerin FSC Sertifikası Orman Yönetim Sistemi Uygulamaya Başlaması

 

Ormanların azalmaya yüz tuttuğu dünyada birçok ülke sistemi uygulamasına rağmen gelişmekte olan ülkelerde ormanların kullanımı ve yönetimi istismarlara neden olmaya devam etmekte. Hem ormanların korunması hem genetik yapısı değiştirilen ağaçların üretiminin engellenmesi hem de bitki türlerinin değişimi ile böcek ilaçlama kullanımının engellenmesi için ülkelerin sistemi uygulamaya başlamasında gelecek için büyük bir önem vardır. Faydalarının yanı sıra sistem ayrıca ormanlarda yaşayan yerel halka saygı duyulması gerektiği gerçeğini de savunmaktadır.