FSC Eğitimi

image

FSC Eğitimi

FSC Eğitimi, FSC belgesi almak isteyen firmaların yöneticilerine ve çalışanlarına, denetim sürecinde denetçi olarak görev alacaklara ve belge standartları hakkında bilgi edinmek isteyen kişilere verilen bir eğitim programıdır. Orman Yönetim Konseyi (FSC), dünya ormanlarının yönetiminin geliştirilmesi için kurulmuş bağımsız bir kuruluştur. Dünya geneline bakıldığında FSC CoC Orman Yönetim Sistemimde belgelendirilen toplam alan 2018 yılı itibariyle 79 ülkede 100 milyon hektardan fazladır. Bu alanın %58'i doğal ormanlar, %34'ü yarı doğal ve fidanlık karışımı ormanlar, %8'i ise fidanlık alanlardan oluşmaktadır. Dünya genelindeki bu orman varlığını ve yetkinliğini korumak adına yapılan çalışmalar, sistemin işleyişi ve gerektirdiklerini kapsayan bir eğitim programı geliştirilmiştir. FSC Eğitimi olarak adlandırılan bu program tüm dünyada bağımsız kuruluşlarca uygulanmaktadır.

 

FSC Eğitimi Nasıl Verilmektedir?

Ülkemizde; FSC-CoC Orman Yönetim Sistemi Temel Eğitimi gibi geniş yelpazede eğitim hizmeti veren firma sayısı oldukça azdır. Ancak bu eğitim içeriğine yakın benzer isimde olan FSC standartları eğitimi ya da sistem hakkında bilgi edinme konusunda size yardımcı olacaktır. Bu Eğitimin amacı; FSC etiketinin önemi, firmalara olan katkıları ve bireysel gelişim açısından katkıları konularından bahsetmek olarak açıklamak mümkündür. CoC yönetim sisteminin uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması için sorumlu ve yetkilendirilmiş bir yönetim temsilcisinin tanımlanmış olması gerekmektedir. Bütün çalışanların FSC Eğitimi CoC sistemi içerisindeki sorumluluklarının bilincinde olması gerekmektedir. Bu görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tüm eğitimleri almış olmaları gerekir. Mevcut eğitim ve personel bilgilerinin ve tecrübelerinin yer aldığı kayıtları oluşturulmalı, ilgili operasyonlarda kalifiye elemanlarını çalıştığı personel kayıtlar ve verilen eğitimlerle gösterilebilmeli ve ilave eğitim ihtiyacı belli bir düzen takibinde tespit edilmelidir. 

FSC Eğitimi süresi ve eğitim ücreti eğitim veren firmaya göre farklılık gösterir. Bu eğitim, içeriğindeki konular çok fazla olmadığından 1 günde tamamlanabilmektedir. Bu eğitime; FSC Standartları’nın uygulanması, geliştirilmesi veya denetlenmesi gibi çalışmalarda görev alacak kişiler ile FSC Standartları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler katılabilir. Eğitim programına katılım sağlamak için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

CCA AGENCY olarak FSC eğitim programı hizmetiyle birlikte belgelendirme sürecinde firma yetkililerine ve çalışanlarına FSC danışmanlık hizmeti de vermekteyiz.

 

FSC Belgelendirme Süreci

Ürün üzerinde bulunan FSC etiketi, tüketicinin kağıt ürünü veya kereste alırken tercih yapmasını kolaylaştıran bir unsurdur. FSC etiketli ürünü seçmenin neden farklılık yaratacağını açıklayacak olursak;

  • Dünya çevresindeki doğal ormanların ve diğer tabitatların değişimini engeller.
  • Dünya çevresinde tehlike seviyesi çok yüksek böcek ilaçlarının kullanımını engeller.
  • Genetik olarak değiştirilmiş ağaçların yetiştirilmesini engeller.
  • Dünya çevresindeki yerli halkın haklarına saygı duyar.
  • Yılda en az bir kere sertifikalı organizasyonların uygunluğunu kontrol eder.


Giderek artan çevre bilinci ile birlikte bir çok kuruluş, kullanmış olduğu hammadde ve yarı mamulleri iyi yönetilmiş ormanlardan sağlanmasını talep etmektedir. Bu konudaki güvence ise kalite ve uygunluk onayı ile uluslararası belgelendirme firmaları tarafından verilmektedir.
FSC sertifika çeşitlerinden bir tanesi Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri Sertifikasıdır (Chain of Custody Certification). Koruma Zinciri Sertifikası, ürünün ormandan başlayarak üretim, dönüşüm ve dağıtım sürecini içererek tüketiciye kadar ulaştığı kesintisiz yolu ifade eder. 

Tüketici yönünü ele aldığımızda FSC Belgesi, ürünün kaynağı hakkında bilgi sağlarken FSC-CoC da doğru ürünün doğru yollardan teslimini garanti altına almış olur. CoC ise Chain of Custody kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve Gözetim Zinciri ya da Koruma Zinciri olarak dilimize çevrilen bir sözcüktür. FSC Zinciri de tabir ettiğimiz bu terim, bir ürünün ham madde halinden başlamak üzere tüketiciye ulaşan son haline gelene kadar tüm aşamalarının izlenmesi veya gözetim altında tutulması gibi bir anlamda kullanılmaktadır.

FSC-CoC Orman Yönetim Sistemi ise; hem FSC’nin standartlarına uygun olan bir ormandan orman ürününün alınmasını hem de bu ürünün tüketiciye ulaşana kadarki tüm aşamalarının gözetim altında olmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Bu sistemin gerekliliklerine uyan ürünleri FSC-CoC Sertifikası alabilir ve FSC-CoC etiketini kullanabilirler.