FSC Belgesi Ne İşe Yarar?

image

FSC Belgesi Ne İşe Yarar?

FSC Belgesi Ne İşe Yarar, bunu sorunu cevabını aramadan önce FSC'nin ne anlam ifade ettiğini, faaliyetlerini öğrenmekte fayda var. FSC (Orman Yönetim Belgesi) ormanların yönetiminin  geliştirilmesi ve denetimi için kurulmuş bir bağımsız organizasyondur. Tüketiciler kağıt, kağıt ürünleri ya da kereste satın alırken tercihte bulunmasını kolaylaştıran bir segmenttir.

CCA AGENCY firmamızdan alacağınız bu sistem belgesi, Orman Yönetim Komisyonu (FSC), dünya ormanlarının idare edilmesinin ve ilerletilmesi amacıyla meydana gelmiş bağımsız bir faaliyettir. 2008 yılı itibariyle 79 devlette yaklaşık 100 milyon hektardan fazla ormanın FSC standartlarına uygunluğundan dolayı belgelendirilmesi yapılmıştır. Kağıt, kereste ve mamullerinin üzerinde bulunan FSC logosu, tüketici bireylerin kağıt, kağıt ürünleri yada kereste satın alırken tercihte bulunmasını oldukça kolaylaştıran bir faktördür. Hem tüketiciler hem de üreticiler için bu durum oldukça memnuniyet vericidir. 

Peki FSC belgeli ürünü seçmek ne gibi farklılıkları oluşturduğunu açıklayacak olursak;

FSC Belgesi Ne İşe Yarar? 
 

  • Dünya üzerindeki ormanların ve diğer bitki örtüsünün olumsuz yönde etkilenmesini engeller. 
  • Dünya üzerinde böcekleri önlemek adına kullanılan ağır kimyasal içeriğe sahip böcek ilaçlarının kullanılmasını engeller. 
  • Yapısı genetik olarak değiştirilmiş ağaç yetiştiriciliğini önler. 
  • Dünya üzerinde yaşayan yerli halkların hakkını gözetir ve saygı duyar. 
  • Yılda en az bir kere sertifikalı organizasyonların uygun olup olmadığını kontrol eder.

Giderek artan çevre bilinci ile birlikte bir çok kuruluş, kullanmış olduğu hammadde ve yarı mamulleri iyi yönetilmiş  ormanlardan tedarik edilmesini  talep etmektedir. Bu konudaki güvence ise yetki sahibi, öne çıkan (akredite edilmiş) uluslararası belgelendirme firmaları tarafından verilmektedir. FSC Orman Yönetim Belgesi ile amaç, giderek yükselen çevre bilinci ile beraberinde birden fazla firma, kullanmakta olduğu ham madde ve yarı ham madde iyi derecede yönetilmiş orman ağaçlarından  tedarik edilmesini arzu etmektedir. Bu husustaki teminat ise akreditasyonu yapılmış milletler arası sertifikalandırma kurumları tarafından verilmektedir.

 

FSC CoC 

FSC belgesi türlerinden biri de Orman Yönetim Komisyonu muhafaza halkası belgesidir. (FSC-Chain of Custody Certification) muhafaza halkası belgesi, mamulün  orman alanlarından başlayarak üretim, dağıtım prosedürleri ve dönüşümü içererek tüketici bireye kadar iletildiği kesintisiz yolu ifade eder. Tüketici tarafından bakacak olursak FSC, ürünün orijinali hakkında bilgi tedarik ederken FSC-CoC da doğru mamulün doğru yollardan teslimatını teminat altına alır. FSC-CoC belgesi, ürünün iyi bir şekilde idare edildiği orman alanlarından ve kontrollü kaynaklardan tedarik edildiğini kanıtlar ve bu mamullerin kontrolsüz ağaçlardan meydana getirilen ürünlerle karışmadığını doğrular.
Daha açık bir telaffuz gerekirse; örneğin, etiket imal eden bir matbaa kuruluşunun, etiketi meydana getirdiği kağıdın üretim aşamasında kullanılan ham maddenin iyi idare edilmiş bir orman ağaçlarından tedarik edildiği ve bu kağıtla meydana getirilen etiketin gerek üretim süreçlerinde gerekse muhafaza ve sevkiyat süreçlerinde karışmasını önleyici bir ağın olması şeklindedir.
 
Mamul ve ham madde üzerinde bulunan FSC logosu ve kayıt numaraları bu ağın uygulandığının görsel tanımıdır. FSC içerisinde kereste, tahta ve tahta türleri gibi mamullerin yanı sıra kağıt ve kağıt nitelikli ürünler, her çeşit  mobilya, tahta oyuncaklar,  müzik enstrümanları, tahtadan elde edilmiş kalem gibi daha bir çok ürünü belgelendirilir.

FSC Belgesi Ne İşe Yarar sorusunun en net cevabı belki de, ister ahşap olsun isterse kağıt her çeşit odun kaynaklı mamul üzerinde olan FSC-CoC damgası, o mamulün tedarik edildiği ormandaki ağaçların sürdürülebilir bir şekilde yönetildiğinin ve bunun bağımsız bir komisyon tarafından teyit edildiğinin belgelendirilmesidir. Orman alanlarının yok edilmesinin birçok nedeni olmasına karşın, ticari üretim faaliyetleri sorunların temel kaynağı olarak görülmektedir. Şüphesiz ki, gelir düzeyinin az olduğu milletlerde ve ekonomik kazanç potansiyelinin fazla olduğu yerlerde başta gelmek üzere, orman alanları yoğun odun ürünleri ticaretine konu olmaktadır.