FSC Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

image

FSC Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 

FSC-COC belgesi belgelendirmesi için öncelikle FSC sistem dökümanlarının hazırlanması ve personel ilgili eğitimleri almış olmalıdır.

 

FSC Belgesi için gerekli evraklar nelerdir ve denetim esnasında denetçiye kanıt olarak sunmakta sorumlu olduğunuz dökümanlar aşağıdakilerdir;


• FSC Politikası
• FSC El Kitabı
• FSC Temsilcisi Atama yazısı
• Organizasyon Şeması
• Görev Tanımları ( Yeterlilik, Yetkinlik, Sorumluluklar, Vekalet Durumu )
• FSC’li Üretim İş Akışları
• Prosedürler
• Satınalma Dökümanları / FSC’li Tedarikçi Listesi
• Satış/Pazarlama Kayıtları
• İç Denetim kayıtları
• FSC Eğitim Kayıtları
• Uygunsuzluk Kayıtları
• Acil Durum Tatbikatları
• Risk Analizi
• FSC Etiketi ve Logosu Kullanma Talimatı
• FSC’li Ürün Depolama ve Taşıma Talimatı

 

 

Yukarıdaki dökümanlar dışında tarafımıza sunmanız gereken diğer resmi evraklar aşağıdakilerdir.


FSC Belgesi İçin Gerekli Resmi Evraklar ;


– İmza Sirkusu
– Faaliyet Belgesi
– Vergi Lehvası ( Güncel Hali )
– Sicil Gazetesi ( Güncel hali )
– Şubeler varsa ( Şube kuruluş gazetesi, Şube SGK Hizmet Dökümü )
* Yukarıda belirtilen resmi evrakların fotokopileri veya taranmış halleri olması yeterlidir.